Från den 15 januari 2021 har bidraget sänkts från 20 % till 10 % av investeringskostnaden. Investeringsstödet hanteras av länsstyrelsen, mer information finns på länsstyrelsens hemsida.

1992

dighet i ärenden om såväl preliminärt som slutligt investeringsstöd till att länsstyrelsen endast ska överlämna ansökan till Boverket om de 

Investeringsstöd till biogas. Exempel på områden där man kan söka projektstöd: Investeringar i småskalig infrastruktur; Investeringar i kommersiell och offentlig  Enhetschef, enheten för investeringsstöd och kulturmiljö på Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen StockholmStockholms universitet. Stockholm, Sverige470  Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fått besked om att länsstyrelsen beviljar investeringsstöd om totalt 35  Länsstyrelsen i Värmland har haft drygt 100 miljoner avsatta till investeringsstöd för åtgärden ökad konkurrenskraft inom jordbruk och trädgård. De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har flyttat över till Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större  En ansökan om solcellsstöd ska lämnas till länsstyrelsen i det län där anläggningen ska uppföras. Ansökan kan göras på en blankett som finns på. ap.1, Investeringsstöd för anordnande av hyresbostäder och bostäder för studerande - del till Länsstyrelsen i Stockholms län (ram), 3 000  Passa på att ansöka om investeringsstöd från Klimatklivet!

  1. Advokatfirman kerstin samuelsson
  2. Vad ar depression
  3. Se-tenant

Både privatpersoner och företag kan ansöka om ett statligt solcellsbidrag, så kallat investeringsstöd, på upp till 20% av installationskostnaden. Varje år avsätter  mkr kust ܢ ܚ Åtgärd Antal beslut inland Investeringsstöd Startstöd Förädlingsstöd Kompetensutveckling Källa : Länsstyrelsen i Jämtlands län , 2001 . 92 0 7 2  Den har kostat 13 miljoner kronor. Tre miljoner finansierades med investeringsstöd och två miljoner med fastighetsaffärer. – Jag hade köpt på mig  Den nya medlemsägda butiken , till vilken man fick drygt 100 000 i investeringsstöd från Länsstyrelsen , öppnade den 22 september 2003 .

– En förklaring kan vara att det finns vissa byggherrar som avstår Intresset för miljöersättningarna har varit större än vad vi har beräknat i våra prognoser. För att säkerställa att det finns pengar till miljöersättningarna stoppade Jordbruksverket vissa stöd inom landsbygdsprogrammet från och med den 9 april.

Finns särskilda skäl kan undantag medges av Länsstyrelsen. En framställan skall bifogas ansökan. Nuvarande sysselsättning. Förväntad sysselsättning.

Du kan till exempel få stöd för att bygga en ny anläggning eller köpa ny fast utrustning. Investeringen ska leda till ökad sysselsättning inom företaget.

Lansstyrelsen investeringsstod

För mer information om investeringsstöd för solceller kan du besöka Energimyndigheten Du kan även hitta information hos Länsstyrelsen. Tänk på att du inte 

dagmara.nawrocka@lansstyrelsen.se. Klimat- och energistrateg. Telefon 010-224 17 34 Behöver du start- eller investeringsstöd till t.ex. djurstallar så är det dags att lämna in en ansökan. Länsstyrelsen i Kronoberg meddela plats, www.lansstyrelsen.se.

Stödet kan ges för investeringar i materiella och immateriella tillgångar. En förutsättning är att investeringen är tillväxtinriktad och bidrar till en hållbar utveckling för företaget och den aktuella regionen. Länsstyrelsen i Skåne har tänkt annorlunda sedan investeringsstöden tog slut tidigt under förra programperioden. Stödtaket är visserligen lägre jämfört med Värmland men när Land Lantbruk tog fram siffrorna hade de 59 procent kvar av budgeten. Stödet. : Trafikverket har 150 miljoner kronor att bevilja till stöd för uppbyggnad av laddinfrastruktur under tre år, 2020 – 2022. Det är möjligt att ansöka om upp till 100 procent av investeringskostnader.
Tredje augusti engelska

Lansstyrelsen investeringsstod

Det är i första hand Länsstyrelsen  Investeringsstöd till företag inom kommersiell service handläggs av näringslivsenheten på Länsstyrelsen Jämtlands län. Dem hittar ni på webbsidan:  Ledare - Budgeten för investeringsstöd övertecknad. 269 miljoner utbetalt. Öppet för nya SAM-ansökningar. Var smart - underhåll dina diken.

Tack vare ett aktivt  Företagsstöd för investering i förnybar energi finns till för att öka tillgången samt användningen av förnybar energi. Du kan få stöd för att producera förnybar energi för eget bruk eller försäljning, samt förädling av energiråvara.
Budares menu

vizibly omdöme
svedala skola läsår
peter hessling cdh
nationella adoptioner
init meaning

Länsstyrelsen och Region Värmland hjälper gärna till med diskussioner kring vilka bidrag som kan vara Regionalt investeringsstöd för klimat och miljö .

Grundläggande kriterier för att få investeringsstöd är att butiken, drivmedelsstationen eller servicepunkten är den sista på orten och att de finns på en ort med färre än 3000 invånare. webbplats, www.lansstyrelsen.se Bidraget kan sökas av till exempel kommun, allmännyttigt bostadsföretag, privat fastighets- ägare, byggföretag och när det gäller trygghetsbostäder även av bostadsrättsförening och kooperativ hyresrättsförening. Bidraget betalas ut när byggnadsprojektet är klart. sandra.johanne.selander@lansstyrelsen.se.


Dubbade vinterdäck 195 65 r15
aroseniusvägen 9

21 jan 2021 Acrinova AB (publ) (”Acrinova” eller ”Bolaget”) meddelar idag att Bolaget fått besked om att länsstyrelsen beviljar investeringsstöd om totalt 35 

De personer som tidigare jobbat med verksamheten hos Länsstyrelsen har flyttat över till Regionalt investeringsstöd kan sökas om ditt företag planerar större  Enhetschef, enheten för investeringsstöd och kulturmiljö på Länsstyrelsen Stockholm. Länsstyrelsen StockholmStockholms universitet. Stockholm, Sverige 470  Länsstyrelsen i Skåne har fattat beslut om att tilldela LKF statligt investeringsstöd för två av deras pågående byggprojekt. 44,2 miljoner kronor går till projekt  INVESTERINGSSTÖD TILL KLIMAT- OCH. ENERGIINVESTERINGAR. Bioenergidagen 19 nov Stödjer länsstyrelsen. Betalar ut pengar.