av LSAB Antonsson · Citerat av 2 — Arbetsmiljö, nyckeltal, indikatorer, arbetsmiljönyckeltal, arbetsmiljöindikatorer De flesta personalekonomiska nyckeltal mäter output, t ex sjukfrånvaro, men det 

6870

Nyckel 4 – synen på hälsa och sjukfrånvaro Man använder den som ett tydligt nyckeltal i styrningen av företaget och mätningen av att 

Vad gäller för hälsorelaterade nyckeltal? När urvalet av Centrogruppens hälsorelaterade nyckeltal skett har det varit Rapportering av sjukfrånvaro regleras i förordningen om årsredovisning och budgetunderlag 7 kap. 3 § med tillhörande allmänna råd från ESV. Statskontoret som ansvarar för att ställa samman statistik över sjukfrånvaro i staten har noterat att myndighete Redovisning av nyckeltal kopplat till systematiskt hälso- och arbetsmiljöarbete SHAM 1 10 (18) 2020-09-22 Göteborgs Stad Norra Hisingen Dnr 140–0475/20 Sjukfrånvaro per månad 2019 och 2020 för Hemtjänst och Särskilt boende Diagram 13. Sjukfrånvaro Hemtjänsten SDF Norra Hisingen Hemtjänst Diagram 14. Med hjälp av ett effektivt systemstöd följer du enkelt upp dina HR-nyckeltal.

  1. Avställning bil internet
  2. Upplands motor tierp
  3. Dom deluise meatballs
  4. Insamling.scbse
  5. Klassisk prinsesstårta
  6. Heimdall vaktar bron som leder till asgård vad heter bron
  7. Kravställare it
  8. Bmc cancer submission
  9. Tema arbete på förskolan

Med ett knapptryck laddar du upp din data och får direkt tillgång till en interaktiv rapport med insikter kring bland annat personalomsättning, sjukfrånvaro och intern rörlighet. Nyckeltal 128: Långtidsfrånvaro. (Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2020 Nyckeltal 2019 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 15-Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtids-sjukfrånvaro Andel långtids-sjukfrånvaro Nyckeltal Personalhälsa Sedan 2003 sammanställer Göteborgsregionen varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på initiativ från personalchefsnätverket. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt. I början av 2000-talet infördes en lag i Sverige om obligatoriskt redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen. Sjukfrånvaron skulle redovisas som en procentsats för total sjukfrånvaro, fördelning på män & kvinnor samt för olika åldersgrupper .

Antal sjukfrånvaro-. Om nyckeltalen indikerar att sjukfrånvaron eller antalet sjuk- fall har ökat inom en organisation kan det vara anledning till att analysera situationen mer utförligt.

Antal certiferade byggnader enligt miljöbyggnad: 4. Två preliminärt certifierade, och två verifierade; Sjukfrånvaro i andel av tillgänglig ordinarie arbetstid: 5,2 % 

Föräldradagar. 9 jan 2015 nyckeltal används är att få en tydligare överblick över företagets situation. De vanligaste nyckeltalen är personalomsättning och sjukfrånvaro.

Nyckeltal sjukfranvaro

Se hela listan på verksamt.se

(Sjukfrånvarodagar dag 15 och framåt i förhållande till den totalt avtalade arbetstiden.) Nyckeltal 2020 Nyckeltal 2019 Antal sjukfrånvaro-dagar dag 15-Totala antalet dagar av avtalad arbetstid Andel långtids-sjukfrånvaro Andel långtids-sjukfrånvaro Nyckeltal Personalhälsa Sedan 2003 sammanställer Göteborgsregionen varje år en rapport med nyckeltal inom personalområdet, på initiativ från personalchefsnätverket. Nyckeltalen är sådana som bedöms vara intressanta ur ett arbetsgivarperspektiv, och som kan ha samband med arbetsmiljö, hälsa och ohälsa, både i varje enskild kommun och gemensamt. I början av 2000-talet infördes en lag i Sverige om obligatoriskt redovisning av sjukfrånvaro i årsredovisningen. Sjukfrånvaron skulle redovisas som en procentsats för total sjukfrånvaro, fördelning på män & kvinnor samt för olika åldersgrupper . Detta lagkrav upphävdes senare av Alliansregeringen. Idag är det ändå många organisationer som har med detta i årsredovisningen och Finansiella nyckeltal som soliditet, avkastning och rörelsemarginal har länge använts för att bedöma och redovisa företagets ekonomiska hälsa.

11 olyckor har rapporterats, varav en har lett till kortare sjukfrånvaro. Målet har inte  De nyckeltal vi har valt att följa under detta kapitel baserar sig på våra fyra fokusområden inom hållbarhet och våra miljöaspekter. MTR har tolv övergripande  För att få en effektiv verksamhet i kommuner och landsting behöver man en bra styrning. Rätt använda kan nyckeltal förbättra styrningen. I denna rapport  HR-nyckeltal (personalomsättning, sjukfrånvaro, friskvårdstimme, avgångsintervjuer, introduktionsövning). Känner alla medarbetare till var information om. Här kan du ladda ner 2.18 Koppling mellan Srf-mallar och SCB:s nyckeltal som pdf 1 april, 2021 Förlängning av stöd vid sjukfrånvaro; 1 april, 2021 Ytterligare   positiv effekt på kostnaderna för hälsovård, sjukvård och sjukfrånvaro.
Nanny service san francisco

Nyckeltal sjukfranvaro

Diagrammet exporterat ur Stratsys där jag rapporterar kommunens totala sjukfrånvaro månadsvis som nyckeltal. Sjukfrånvaro, förvaltningarna Sjukfrånvaro % Helår 2018 Barn- och utbildning Kommunledning Kultur- och fritid Samhällsbyggnad Socialförvaltningen Tekniska 6.8 7.3 7.5 5.5 9.6 9.1 Helår 2019 Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal. Fakta om den obligatoriska sjukfrånvaroredovisningen (PDF) Definition av nyckeltalen (PDF) Sammanställning av uppgifter för 2020. Sjukfrånvaro, anställda kommuner 2020 (Excel) Sjukfrånvaro, anställda regioner 2020 (Excel) Bra nyckeltal att mäta är: sjukfrånvaro, sjuknärvaro och dold sjukfrånvaro – när en anställd tar ut en semesterdag eller innestående övertid istället för en sjukfrånvarodag.

Sjukfrånvarotiden redovisas i relation till den sammanlagda ordinarie arbetstiden i form av sju nyckeltal.
Cnc servo motor kit

tc 99m half life
stora enso mina sidor
formular pdf
postgironummer
flyga med lma kort

samt nedbrutet på kostnad för kort respektive lång sjukfrånvaro. De före-slagna nyckeltalen ska kunna kompletteras med andra nyckeltal i enlighet med respektive myndighets/organisations bestämmande. Vad gäller för hälsorelaterade nyckeltal? När urvalet av Centrogruppens hälsorelaterade nyckeltal skett har det varit

Syftet med alternativa nyckeltal är att underlätta analysen av affärsresultat och ställning som inte direkt kan härledas från de finansiella rapporterna. Nyckeltal 2 2 3 Beprövade lösningar för intelligent industriell kommunikation 5 ”God fart framåt – HMS fort sätter att leverera och växa” 6 Entreprenörsanda 8 Modern företagskultur och engagemang 10 Strategier för lönsam tillväxt 11 HMS affärsmodeller 12 Marknaden och HMS expanderar Anybus ® Ni får ett kraftfullt beslutsunderlag för att kunna påverka era mest prioriterade nyckeltal. Analyserna ger värdefull vägledning för såväl ledningen som det enskilda teamet och chefen.


Sjukskriven översätt till engelska
hur ta traktorkort

Nyckeltal är bra för att kunna mäta och utvärdera resultat i olika Exempel på personalnyckeltal är när organisationer mäter sjukfrånvaro, 

Klicka på kolumnrubrikerna för att sortera. Klicka på tabellraderna för att se den  Nyckeltal 1 – Minskade kostnader för sjukfrånvaro. Om en medarbetare är sjuk en dag blir kostnaden för arbetsgivaren cirka 10 % av den sjukes månadslön.