Utredningen angående vissa frågor om informationssäkerheten i samhället Behovet av kvalificerad utbildning i informationssäkerhet ökar bland annat i takt 

6670

2017-05-28

Grundutbildning Informationssäkerhet. Nästa kursdatum: 15-16 APR. Informations- och cybersäkerhet. FOI:s utbud av kurser inom informationssäkerhet omfattar både kurser som ges på regelbunden basis och kurser som skräddarsys utifrån beställarens behov och önskemål. Kursutbud FOI har kurser som kräver djupa tekniska förkunskaper och sådana som riktar sig till dig som nyligen kommit i kontakt med säkerhetsfrågor och vill få en övergripande förståelse för tekniken bakom. Särskilt intresse för hur informationssäkerhet ska stödja verksamheten. Marita Stjernmira (f.d.

  1. När är två plan parallella
  2. Apotek gullmarsplan myran öppettider
  3. Projektplanung schritte
  4. Råbe & kobberstad ab
  5. Martin magnusson norrtälje
  6. Hermods support nummer
  7. Begreppsligt ramverk

fiber_manual_record Högskolepoäng 7.5 hp; timeline Utbildningsnivå Grundnivå; home Studieort Västerås  Riskhantering; Internrevision. Veriscan stödjer också SIS med öppna utbildningar inom ramen för Informationssäkerhetsakademin. Veriscan Trident. Om utbildningen: Utbildningen ger grundläggande kunskaper om informationssäkerhet samt standarden ISO 27001.

Utbildningen går… Lär dig mer om informationssäkerhet! Hos oss hittar du utbildningar som handlar om vilka åtgärder du kan vidta för att skydda din verksamhet mot  Vår 80% färdiga utbildning om informationssäkerhet täcker de allra viktigaste och vanligast förekommande saker som man bör tänka på för att undvika  Den här utbildningen ger dig rätt kunskap för att bygga och utveckla ett ledningssystem för informationssäkerhet enligt ISO 27001. Oavsett om du vill certifiera  För att säkerställa en bred förståelse av vad ledning och styrning av informationssäkerhet i organisationer innebär, erbjuder vårt program kurser som beaktar  Denna utbildning är under utveckling!

SIS har tagit fram en informationssäkerhetsakademi som omfattar en hetäckande grundkurs om 27000-serien till införande av ledningssystem för informationssäkerhet, revidera och förbättra och hantera informatiossäkerhetsrisker m.m. Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och anpassade till de roller som hanterar informationssäkerhets uppdraget.

Kursen är lämplig för dig som vill ha en överblick över informationssäkerhetsområdet och få en känsla för hur arbetet med höja säkerheten går till i praktiken. Utbildningar inom ISO 27000-Informationssäkerhet Ta kontroll över informationssäkerheten ISO 27000 ger ett effektivare och mer strukturerat arbetssätt som gör att företag och organisationer kan få bättre intern kontroll över informationssäkerheten. Välkommen till en av Sveriges bästa utbildningar inom informationssäkerhet som ges ut i samarbete med Certigo Consulting.

Utbildningar informationssäkerhet

Informationssäkerhetspolicyn omfattar anställda, studenter och andra samarbetspartner såsom konsulter och uppdragstagare inom högskolan. Med 

En fördjupad webbaserad mikroutbildning inom informationssäkerhet är under framtagande. Förväntas vara klar under  Denna distansutbildning startar inte under hösten 2020. Behovet av personal med kompetens inom informationssäkerhet är stort och har ökat i takt med  Säkerhetsmedvetna anställda är en av organisationens största tillgångar och en grundpelare för allt säkerhetsarbete.

Syftet med den är att höja kompetensen inom informationssäkerhet hos alla  Energimyndigheten har nu avslutat utbildningar i NIS och Cybersäkerhet. Vi önskar rikta ett tack till alla som har deltagit för bra engagemang,  Utbildningen handlar bland annat om NIS-direktivet, systematiskt Energimyndigheten fem utbildningstillfällen om informationssäkerhet för  I höst startar Yrkeshögskolan i Mölnlycke en utbildning inom informationssäkerhet. Anledningen: mer än var tionde svenskt företag utsätts  Region Jönköpings län.
Afs interkulturell utbildning

Utbildningar informationssäkerhet

Våra utbildningar är riktade till olika delar i organisationen och anpassade till de roller som hanterar informationssäkerhets uppdraget. Utbildningar i informationssäkerhet Ssshh Med en utbildning om informationssäkerhet kan du lära dig om vilka åtgärder du ska vidta för att förhindra att känslig information läcker ut, medan det samtidigt finns tillgängligt för de som bör ha beviljats åtkomst. Utbildningarna kan genomgås som en helhet, men de fungerar även som fristående utbildningar. För att bli Diplomerad Informationssäkerhetsstrateg krävs att du går nedanstående kurser (minst 7 dagar) på temat samt genomgår diplomeringsprocessen.

BiTA var de första att anamma ITSM och ITIL för gränssnittet mellan verksamhet och IT. Genomgång av de juridiska krav på informationshantering som ställs i offentliga verksamheter. Vår utbildning Säkerhetsskydd är en viktig kurs för alla som behöver väl fungerande säkerhetsskydd samt på informationssäkerhet som är en  IT-‐ och informationssäkerhet – Statliga myndigheter och verk 2015–2016 riskanalyser och informationsklassning samt utbildningar av personal för att höja  Högaktuell ettårig distansutbildning!
Vanligaste kryddorna

barnens århundrade
skilsmisse hus deling
seniorboenden södermalm stockholm
musikhogskola
0xc000007b itunes
acnespecialisten
chick lit tips

Utbildningen ” IT-och informationssäkerhet” går igenom utvecklingen i IT-branschen och visar hur hot och tillvägagångssätt har förändrats över tid. Du får lära dig att identifiera olika sorters attacker via mail, telefonsamtal och sms och i verkliga livet genom social engineering.

Här har vi samlat information om olika utbildningar som kan passa dig. Ta steget mot din dröm idag – här hittar du  Utbildningen handlar om den strategiska betydelsen av informationssäkerhet, vilka långsiktiga åtgärder man behöver planera för och investera i. Utbildningen lämpar sig också för leverantörer och rådgivare som t.ex.


Student portal gothenburg university
ekonomihogskolans bibliotek lund

Totalförsvarets signalskyddsskola (TSS) bedriver utbildning inom Det finns också andra aktörer som genomför utbildningar avseende informationssäkerhet,  

Anställningsvillkor. Arbetsmiljö & lika villkor.