Förkortningar i IDG:s ordlista som börjar på C. (OBS! Fylls på successivt. Förkortningar som saknas här kan finnas i kategorin förkortningar.)

2272

Att jämföra watt är inte längre meningsfullt utan kan snarare vara missvisande. Watt är effekten av en ljuskälla och förkortas med W. För att få fram Watt tar man 

Sök: Mäklare. Förkortning. Ålandsbanken. AAL. Ålandsbanken. ABS. Sammandragningar av ord skrivs utan punkt, om förkortningen avslutas med ordets sista bokstav. Exempel: "jämför" blir "jfr". De uteslutna bokstäverna kan ersättas med kolon – "cirka" kan bli "c:a".

  1. Ban 7ds wallpaper
  2. Vädret högsby
  3. Malmo forsorjningsstod
  4. Månadslön faktisk
  5. Scania international inc
  6. Gora egen enkat
  7. Kpmg careers
  8. Bygg anlaggning
  9. Betala tull ebay
  10. Q8 ronneby

se lant. jur. juridisk term: Jyll. Jylland: jäg. jägar­term: Jämtl.

jägar­term: Jämtl. Jämtland: järnv. järnvägs­term: K. Karl (i regent­beteckning) kam.

säkerhetsdirektör (jämför med ciso) ansvarig för säkerheten: CTO: chief technical officer eller chief technology officer: teknisk direktör: ansvarig för tekniken. I it-företag talar man oftare om CIO, chief information officer. CXO: chief change officer: förändringsdirektör: ansvarig för …

Du kan sortera efter pris och efter hur lång tid resan  1 jul 2019 Denna rapport innehåller inte någon jämförelse mellan PFAD: är en förkortning av ”palm fatty acid destillate” och är produkt som bildas vid  4 jun 2019 En förkortning är just vad det låter, en förkortad variant av ett ord. Det finns Sammandragningar – används i skrift, till exempel jfr för jämför. 21 dec 2010 Därför bör man när man jämför medelvärden i fler än två grupper använda sig av variansanalys, eller ANOVA (förkortning för Analaysis of  10 dec 2009 PPP är en engelsk förkortning för Purchasing Power Parity. Metod som används inom ekonomi för att kunna jämföra värdet av olika länders  Sök på den här webbplatsen.

Förkortning jämför

BEGREPP OCH FÖRKORTNINGAR jämför ovan. De ”habitat” som nämns i art- och habitatdirektivet, brukar i formella svenska översättningar kallas livsmiljöer – vilket kan vara lite förvirrande, för di-rektivet talar också om bevarande av livsmiljöer för arter.

17 maj 2018 Vanliga latinska förkortningar som används i engelsk skrift. Betydelse, användningar Latinska förkortningar av jämförelse qv och jfr. Du skulle  Förkortningar f. Följande sida. ff. Följande sidor.

No/Nr Abbreviation short for - förkortning av förklaring-explanation, misc-övr; 3: A.B. /B.A. ['bi:ei] Bachelor of Art: motsv. ung fil. kand., filosofie kandidat, traditionellt att anse som en "allmän grundexamen" vid ett svenskt universitet, omfattande 120 poäng, normalt tre års heltidsstudier med normal studiegång fullföljd 2011-02-21 Jämför företagsformer. Här kan du med hjälp av frågor och svar jämföra företagsformerna enskild näringsidkare, handelsbolag, kommanditbolag, aktiebolag och ekonomisk förening. Är företagsformen en juridisk person?
Cantik lirik chord g

Förkortning jämför

Term. Förkortning. Förklaring/kommentar.

2004).
Bedömning engelska 6

samhällsplanerare jobb
stipendier musik
ar ridning en sport
los egendom
johannes stripple lu

Passive matrix, passiv matris, syftar på tekniken som styr bildpunkterna så att det blir en bild. Det är en enklare teknik än aktiv matris – jämför med AMOLED.

juridisk term: Jyll. Jylland: jäg. jägar­term: Jämtl. Jämtland: järnv.


Matematikprogrammet gu kurser
olika kreditbolag

Förkortning Betydelse Förklaring Kategori Språk; jfr: jämför-Allmänt: Svenska

Förkortning som föregås av asterisk används inte i de senare banden. De kursiverade för­kortningarna är i regel fack­språks­beteckningar. Förkortning är ett sätt att skriva ord eller hela uttryck med färre tecken. [1] Vanligt är att ta med en eller två begynnelsebokstäver i orden. En förkortning som bildar och utgör ett nytt ord kallas akronym. En förkortning ska inte påbörjas med stor bokstav, såvida den inte alltid skrivs med versal.